Inici        Qui som        Productes        Localització       Contacte

 

 

* Ref.: passant ratolí per sobre fotografia / Ampliació: clicant fotografia.

Rajoles de terratzo exterior imitació de pedra buixardada. La textura de la cara vista recorda els diferents relleus superficials que presenten les lloses de pedra picades amb punxons i buixardes. Es tracta d’un paviment antilliscant molt adequat a les zones de trànsit de vianants. Per això les seves textures i colors s’adapten al caire tradicional de les voreres de les zones històriques.

Segons el dibuix del motlle on s'ha premsat la peça les anomenem “Civeta” (sempre en format de 30/30 Cm.), ”Buixardats” (formats de 30/30, 40/40 i 60/40 cms.), ”Maçat fi” (format de 40/40 cms.) o “Irània” (format de 60/40 cms.).

Un cop fabricades i ja seques les peces, es poden sotmetre a un procés secundari d’acabat en que es projecten boles d’acer sobre la seva cara vista, de manera que queden descarnats part dels àrids de la seva composició. Aquest procés s’anomena “Granallat”.

La seva col•locació és sobre morter i, preferentment, a “pic de maceta”, col•locant peça per peça. Cal emplenar els junts entre les peces amb barreja de sorra seca i ciment sense aigua perquè una lletada líquida n’embrutiria la superfície.