Inici        Qui som        Productes        Localització       Contacte

 

 

* Ref.: passant ratolí per sobre fotografia / Ampliació: clicant fotografia.

Els Panots de 20/20 i de 30/30 són el paviment clàssic de les voreres que presenten en la cara vista de les peces uns relleus sobresortints amb funció antilliscant i decorativa. Aquests relleus s’obtenen en premsar les peces sobre un motlle que en presenta el negatiu.

Aquestes rajoles no es sotmeten a cap procés secundari de manipulació i la seva textura rugosa les fa idònies per a aquelles zones on es necessita una contundent característica antilliscant per sobre altres consideracions.

La col·locació de tots els panots és sobre morter, respectant una junta mínima d´1 mm. entre peça i peça de manera que una lletada de ciment pur i aigua pugui penetrar en el junt obert entre les llosetes. Cal, però, ser curós en evitar que aquesta lletada no acabi assecant-se sobre la cara vista de les peces, netejant-la amb aigua i raspall un cop s’hagin emplenat les juntes .