Inici        Qui som        Productes        Localització       Contacte

 

 

* Ref.: passant ratolí per sobre fotografia / Ampliació: clicant fotografia.

Les llambordes que presentem tenen la mida que tradicionalment ha fabricat Paviments Julià, 18/12/7 cms., en les que la superfície de les peces imita els relleus de pedra tractada amb buixarda.

Pel que fa a la seva col·locació, les llambordes compten amb separadors laterals incorporats en la peça .Amb això s’assegura que es puguin col·locar directament sobre sorra:

Un cop la base i la subbase són suficientment compactades a criteri de la direcció facultativa,cal delimitar amb elements rígids la superfície a pavimentar. Acabada aquesta operació s’estén de manera uniforme un llit de sorra (barreja de sorra i gravetes no superiors a 6 mm. de diàmetre) d’ entre 2 i 3 cms. Les llambordes s’aniran col·locant una per una sobre la sorra, sempre des de la superfície ja col·locada, per a no malmenar la uniformitat del llit de sorra. Acabada aquesta operació cal emplenar els junts oberts entre les peces amb sorra fina i seca(no més de 2 mms. de diàmetre) i ja es pot anar per a igualar la superfície de les llambordes picant-les una per una o, mecànicament, amb una màquina vibradora. Finalment caldrà re emplenar altre cop els junts entre les peces amb més sorra fina i seca que les protegirà de les possibles traccions que es produïssin al picar unes peces amb les altres i n’evitarà els escrostonaments.